PROPOZICE

2024

Soutěžní kategorie
Animace jednotlivci
A1 - 7-12 let
A2 - 13-18 let
Animace skupina
B1 - 7-12 let
B2 - 13-18 let
Ostatní filmy
C1 - 7-12 let
C2 - 13-18 let
Film do minuty
D1 - 7-12 let
D2 - 13-18 let

V případě velkého či nerovnoměrného počtu přihlášených filmů do jednotlivých kategorií si pořadatel vyhrazuje právo sloučit jednotlivé kategorie tak, aby byla zajištěna co největší srovnatelnost soutěžních filmů.

Kategorie "Animace"
A1, A2, B1, B2
Počet autorů
- Jednotlivci - 1 autor
- Skupina - 2-8 autorů
nejméně 80 % filmu musí tvořit animace
Délka
- nejméně 45 vteřin, nejvíce 7 minut (včetně titulků)
Animační techniky je libovolná (např. počítačová, kreslená, plastelínová, pixilace, animace stavebních prvků ...)
Téma je libovolné
Animace skupina
- pro zařazení do podkategorie je určující věkový průměr všech autorů (B1 = průměr do 12,99 let; B2 = průměr od 13,00 let)

Kategorie "Ostatní filmy"
C1, C2
Počet autorů - 1-8 autorů
Délka
- nejméně 45 vteřin, nejvíce 7 minut (včetně titulků)
Technika zpracování videa je libovolná (např. hraný film, dokument, animace (méně než 80% filmu), kombinovaná technika ... )
Téma je libovolné

Kategorie "Film do minuty"
D1, D2
Počet autorů - 1-8 autorů
Délka
- nejméně 15 vteřin, nejvíce 1 minuta (včetně titulků)
Technika zpracování videa je libovolná (např. hraný film, dokument, animace, kombinovaná technika ... )
Téma je libovolné

Doplňující informace
● Do soutěže v kategorii "Animace jednotlivci" a "Film do minuty" může být přihlášen pouze jeden film od jednoho autora. Stejný autor se může také podílet na jednom filmu z kategorie "Animace skupina" nebo kategorie "Ostatní filmy".
● Kategorie se řídí věkem autora v době vytvoření filmu.

Jak se přihlásit
1. vyplňte elektronickou přihlášku nejpozději do 27. 9. 2024 Přihláška
2. zašlete soubor se soutěžním videem nejpozději do 27. 9. 2024 elektronicky přes službu Úschovna - http://www.uschovna.cz na e-mail: kratas(zavináč)ddmjm.cz
3. V případě nedoručení animace výše uvedeným způsobem do 27. 9. 2024, bude přihláška vyřazena ze soutěže.

Formáty videosouboru
.mp4
.avi
.mov

Další podmínky
● Do soutěže nebudou zařazeny filmy, které se soutěže Kraťas již účastnily v minulých ročnících..
● Do soutěže nepřijímáme filmy, které vznikly před rokem 2022.
● V případě použití jiné než vlastní hudby, uveďte autora a název skladby.
● Uveďte vždy VŠECHNY autory animace v úvodních či závěrečných titulcích.
● Organizátor má právo vyřadit ze soutěže filmy, které:
- nesplňují časový rozsah nebo uvedené technické parametry
- jakkoli podněcují k násilí, nebo jsou v rozporu se všeobecně platnými morálními a etickými zásadami a zákony.

Co bude porota hodnotit:
kvalitu a originalitu scénáře
provedení animace
herecký výkon
provedení střihu
práce se zvukem
výtvarné pojetí 

Ocenění a předán cen:
Odborná porota (složená z absolventů vysokých uměleckých škol a aktivních animátorů) vyhodnotí tři nejlepší filmy z každé kategorie.
● Autor nebo skupina autorů obdrží diplomy a věcné ceny.
● V rámci vyhlášení výsledků soutěže budou zveřejněny všechny soutěžní snímky na webových stránkách www. kratas.ddmjm.cz. K oceněným filmům zde nebude chybět i komentář poroty.
● Organizátor soutěže si vyhrazuje právo udělit zvláštní nebo žádné ocenění.
● Vyhlášení proběhne v listopadu 2024 prezenčně v Kině Pilotů na Praze 2. Datum a čas bude upřesněn během září 2024. Veškeré informace budou zveřejněny na webu a emailem. 

Než odešlete přihlášku:
Odesláním přihlášky:
● potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami soutěže a souhlasíte s nimi;
● potvrzujete, že jste v přihlášce uvedli všechny autory, kteří se podíleli na vytvoření animace;
● souhlasíte se zveřejněním videa na YouTube kanálu DDM JM, facebookovém profilu DDM JM a v rámci vyhlášení výsledků soutěže na webových stránkách soutěže (www.kratas.ddmjm.cz) a při veřejném promítání při vyhlašování výsledků soutěže.